دناتونيم بنزوات يا بيرتكس

اعتقاد بر ین است كه تلخ ترين تركيب شيميايی بايد ماده ای به نام دناتونيم بنزوات (Denatonium  Benzoat) يا بيرتكس (Birtex) باشد.

اين ماده را معمولا برای بر حذر داشتن و ترساندن مردم از نوشيدن برخی مايعات سمی و غير مجاز به آنها می افزايند.مثلا به طور معمول آن را به متيل الكل،پاك كننده حمام،شامپو،صابون،مرگ موش،پاك كننده لاك ناخن وضد يخ می افزايند.

تلخ ترین ماده دنیا

همچنين با افزودن اين ماده به روكش عايق سيم ها از جويده شدن سيم كشی ساختمان به وسيله جوندگان جلوگيری به عمل می آورند.

از اين ماده نيز در ساخت بعضی داروهای بازدارنده، مثلا برای كودكان يا افرادی كه عادت به جويدن ناخن يا مكيدن شست دست خود دارند، استفاده می شود.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی