کاریکاتور شخصیت های علمی دنیا - سری یک 

کاریکاتور پیتر هیگز-Professor Peter Higgs

کاریکاتور پیتر هیگز - Professor Peter Higgs


کاریکاتور جما آرترتون - Gemma Arterton

کاریکاتور برایان کاکس - Professor Brian Cox


کاریکاتور سر کلیو سینکلر-Sir Clive Sinclair

کاریکاتور سر کلیو سینکلر - Sir Clive Sinclair


کاریکاتور استیو جابز-Steve Jobs

کاریکاتور استیو جابز - Steve Jobs


کاریکاتور مارک زاکربرگ-Mark Zuckerberg

کاریکاتور مارک زاکربرگ - Mark Zuckerberg


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی