تست هوش و معمافرض کنید شما یک هزار تومان دارید و می خواهید که 100 تا گوسفند ، گاو و شتر بخرید. از هر سه نوع این حیوان ها باید خریده بشه ...
- قیمت گوسفند یک تومان است.
- قیمت گاو ده تومان است.
- و قیمیت شتر سی تومان است.

حالا شما باید صد تا از این سه نوع حیوان بخرید که تعداد این حیوان ها بیشتر و یا کمتر از صد تا نشه پول شما هم نباید کم و زیاد بشه ...
به زبان ساده تر ، با این یک هزار تومان باید 100 تا از هر سه نوع حیوان بخرید ...
اصلا مهم نیست که از هر حیوان چند تا می خرید ، فقط باید از هر سه تا حیوان باشه و جمع کل حیوانات هم 100 تا بشه ...

 جواب معما

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی