با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول پایین قرار دارد؟

1- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.
2- خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه 5 سفید و بنفش نیست.

3- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.
4- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.
5- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از 3 است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.
6- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
7- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.

معمای رنگها

 جواب معما

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی