چگونه میتوان بدون برداشتن قلم 9 دایره زیر را با 4 چهار خط مستقیم به هم متصل کرد؟

معمای 9 دایره و خط ممتد

 جواب معما

 گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir  

تصویر تصادفی