عده ای به ترتیب وارد باغی شدند و به شماره ورود خود سیب چیدند ...
اولی ، یکی ... دومی ، دوتا ... سومی ، سه تا ... و ...
سپس سیب ها را روی هم ریخته و بطور مساوی بین خود تقسیم کردند ... به هرکدام 9 سیب رسید.

سوال : تعداد نفراتی که سیب چیدند چند نفر بود؟

تست هوش و معما

 جواب معما

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی