وزوز-پشه

تعهد یک مادر به پرورش کودک حتی اگر ناشی از جبر زیست شناختی باشد، رفتارهای شگفت آوری را باعث مي‌شود. 
پدرها توجه کنند. حتی در یکی از 3000 گونه شناخته شده پشه ها،یک پشه نر پیدا نمی کنید که حاضر باشد به خاطر بچه‌ هایش خون بخورد. در اغلب گونه‌های پشه‌ جانور ماده برای کمک به تولید تخمک علاوه بر رژیم غذایی معمول شیره گیاهی به خوردن یک وعده خون نیاز دارد.

پشه های ماده برای یافتن قربانیانشان نشانه هایی مانند حرارت، رطوبت و خروج دی‌اکسید کربن بدن را دنبال می‌کنند.

به خصوص دی اکسیدکربنی که ما با تنفس از بدن خارج می‌کنیم، پشه‌‌ها را به سمت سر‌های ما جلب می‌کند، و آنها با پرواز در آنجا به دنبال محلی برای خون‌خواری می‌گردند.
وزوزی که پیش از فروکردن خرطوم تیز پشه به درون بدن‌تان برای مکیدن خون می‌شنوید، چیزی نیست جز صدایی با فرکانس بالا ناشی از به هم خوردن سریع بال های پشه.

پشه

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی