می‌توان گفت كه سگ ها کور رنگی قرمز و سبز دارند و به نوعی تصویر را شسته شده می‌بینند. (اجسام از دید ما روشن تر هستند.)

ديدن اجسام از ديد انسان و سگ

سگ ها تیز بینی ما انسان ها را ندارند؛ شاید یکی ار دلایل آن نداشتن فووا در چشم باشد. نگاه کردن سگ ها به صورت مستقیم به ما ، می‌تواند جنبه اصلاح رفتاری داشته باشد.
سگ ها در تاریکی دید بهتری نسبت به ما دارند ، که دلیل این امر داشتن گیرنده‌های استوانه‌ای بیشتر و وجود لایه منعکس کننده Tapetum Lucidum در پشت شبکیه است.
سگ ها همچنین حرکت اجسام را بهتر از ما درک می‌کنند.

محدوده ديد انسان و سگ

سگ ها محدوده دید بیشتری نسبت به ما انسان ها دارند (به قسمت زرد رنگ در شکل زیر توجه کنید). بعضی از دانشمندان معتقدند كه سگ ها توانایی دیدن پشت سرشان را هم دارند!

محدوده ديد انسان و سگمحدوده ديد انسان و سگ

عمق دید در سگ‌ها (قسمت آبی رنگ که توسط دو چشم مشاهده می‌شود) کمتر از انسان‌ها است.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی